Gebruiksovereenkomst

Versie 1.07 – laatst bijgewerkt op 12 maart 2019

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Companda B.V. (Adres: Nieuwe Gracht 3, 2011 NB in Haarlem / KvK #: 60415835, handelend onder de naam Online Succes) jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing (zodra je deze hebt geaccepteerd).

Dienst

Met onze dienst krijg je meer inzicht welke (potentiële) klanten je website bezoeken en identificeer je snel nieuwe sales kansen. Online Succes ondersteunt eenvoudig het proces van anoniem bezoek naar naar sale. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je op onze website en in ons helpcentrum (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst).

Een deel van onze dienst is gratis, maar voor het volledige gebruik van onze dienst vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht om je toegang tot onze dienst te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Je kunt onze dienst gebruiken door je hier met naam en e-mailadres in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Wees voorzichtig op je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het ons weten via support@onlinesucces.nl.

Proefabonnement

Je kunt altijd beginnen met een gratis proefaccount. Je krijgt hiermee 30 dagen kosteloos toegang tot de software. Wil na je proefperiode de dienst niet missen, dan vraag je een regulier abonnement aan via de prijzen pagina. Maak je binnen een week na de proefperiode je upgrade niet kenbaar, dan deactiveren we je account.

We verzoeken je vriendelijk om niet meer dan één proefaccount per bedrijf aan te maken. Doe je dit wel, dan informeren wij je hierover. Als je jouw gebruik niet aanpast, heeft Online Succes het recht om je proefaccount te ontbinden.

Regulier abonnement aanvragen

Vraag een regulier abonnement aan via de prijzen pagina als je na de proefperiode de software niet wilt missen. Hierna ontvang je een order bevestiging en activeren we binnen een uur je abonnement.

Downgraden / opzeggen

Je kunt de dienst altijd opzeggen en je kunt ook altijd een goedkoper pakket afnemen, ook wel downgraden genoemd. Stuur je verzoek naar support@onlinesucces.nl en wij deactiveren of downgraden je account met inachtneming van de lopende abonnementsperiode.

De voorwaarden van opzeggen / downgrade vind je ook op onze Prijzen Pagina. Het komt er kort gezegd op neer dat we je verzoek doorvoeren nadat je huidige abonnementsperiode is afgelopen. Het doorgeven van een opzegging / downgrade kan tot één werkdag voordat je huidige abonnementsperiode eindigt. Wanneer je niet op tijd opzegt, wordt je abonnement automatisch met dezelfde periode verlengd.

Upgraden

Een upgrade kan je elk moment aanvragen via support@onlinesucces.nl. Hierna nemen we contact met je op om je keus te bevestigen en vervolgens de upgrade te activeren. Je ontvangt dan (meestal) een factuur naar rato en een deelcredit. Op deze manier verrekenen we je laatste factuur met het nieuw gekozen abonnement.

Betaling / Incasso

Onze prijzen en bestel pagina’s beschrijven helder wat het kost om onze dienst af te nemen. Je betaalt je abonnement per maand, kwartaal of per jaar vooruit, afhankelijk van de door jou gekozen abonnementstermijn. Kies je voor een jaarabonnement, dan belonen we je met 20% korting. De betaling van het jaarabonnement vindt plaats op basis van een factuur. Kies je voor een kwartaalabonnement, dan belonen we je met 10% korting. De betaling van een kwartaal- of maandabonnement vindt plaats op basis van een automatische incasso.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacy verklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met support@onlinesucces.nl, of benader ons via onze contactpagina.

Geheimhouding

De inzichten die Online Succes je geeft (zoals bezochte pagina’s door personen of bedrijven) wordt nooit uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden. We spannen ons in om met onze dienst zo accuraat mogelijke gegevens aan je te verstrekken, maar we staan er niet voor in dat deze gegevens te allen tijde juist of volledig zullen zijn. Handelingen die je op basis van de door ons verstrekte informatie verricht komen voor je eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige “(Intellectuele Eigendoms)rechten” die rusten op of voortvloeien uit de dienst en het merk Online Succes. Onder (Intellectuele Eigendoms)rechten wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan auteursrechten, merkrechten, (ongeregistreerde) modelrechten, octrooirechten, broncode(s), know-how, domeinnamen. Je erkent dat je met deze overeenkomst enkel in de gelegenheid wordt gesteld de dienst te gebruiken, en dat je geen aanspraak kan maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar support@onlinesucces.nl en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.