Gebruiksovereenkomst

Versie 1.09 – laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Companda B.V. (gevestigd op de Nieuwe Gracht 3, 2011 NB in Haarlem, handelend onder de naam Online Succes en geregistreerd in de KVK onder nummer 60415835) jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing (zodra je deze hebt geaccepteerd).

Dienst

Online Succes maakt van je website een nieuw lead kanaal. Onze software herkent de bedrijven en personen achter jouw websitebezoekers. Zo ontvangt jouw salesteam elke dag nieuwe leads. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je op onze website en in ons helpcentrum (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst).

Een deel van onze dienst is gratis, maar voor het volledige gebruik van onze dienst vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht om je toegang tot onze dienst te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Starten

Je kunt onze dienst starten door je hier met jouw gegevens in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Ga zorgvuldig met deze gegevens om en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het ons weten via support@onlinesucces.nl.

Proefperiode

Je begint altijd met een gratis proefperiode. Je krijgt hiermee 30 dagen kosteloos toegang tot alle functies van de software. Wil na je proefperiode niets missen, dan bestel je tijdens je proefperiode een Business licentie via onze prijzen pagina. Maak je geen bestelling kenbaar, dan krijg je na de proefperiode een Basic licentie. Deze licentie is ook gratis maar is beperkt in functionaliteit. Zo herkent het maximaal 25 bedrijven per maand en 25 personen. Op onze prijzen pagina vind je een uitgebreide vergelijkingstabel met de verschillen tussen de Basic en Business licentie.

We verzoeken je vriendelijk om niet meer dan één proefperiode per bedrijf te activeren. Doe je dit wel, dan informeren wij je hierover. Als je jouw gebruik niet aanpast, heeft Online Succes het recht om je proefaccount te stoppen.

Licentie aanschaffen

Je bestelt een Business licentie via de prijzen pagina. Na je bestelling ontvang je een bevestiging en activeren we binnen een uur de licentie.

Opzeggen

Je kunt de dienst altijd opzeggen en je kunt ook altijd een goedkopere licentie afnemen, ook wel downgraden genoemd. Stuur je verzoek naar support@onlinesucces.nl en wij deactiveren of downgraden je account met inachtneming van de lopende licentieperiode.

De voorwaarden van opzeggen en downgraden vind je ook op onze prijzen pagina. Het komt er kort gezegd op neer dat we je verzoek doorvoeren nadat je huidige licentieperiode is afgelopen. Het doorgeven van een opzegging of downgrade kan tot één werkdag voordat je huidige licentieperiode eindigt. Let op: wanneer je niet op tijd opzegt, wordt je licentie automatisch met dezelfde periode verlengd.

Upgraden

Een upgrade kan je elk moment aanvragen via support@onlinesucces.nl. Hierna nemen we contact met je op om je keus te bevestigen en vervolgens de upgrade te activeren. Je ontvangt dan (meestal) een factuur naar rato en een deelcredit. Op deze manier verrekenen we je laatste factuur met de nieuwe gekozen licentie.

Betaling / Incasso

Onze prijzen en bestel pagina’s beschrijven helder wat het kost om onze dienst af te nemen. Je betaalt je licentie per maand of per jaar vooruit, afhankelijk van de door jou gekozen licentieperiode. Kies je voor een jaarlicentie, dan belonen we je met 20% korting. De betaling van een licentie vindt plaats op basis van een automatische incasso.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacy verklaring lees je daar meer over. Mocht je hier vragen over hebben, neem contact op met support@onlinesucces.nl, of benader ons via onze contactpagina.

Geheimhouding

De inzichten die Online Succes je geeft (zoals bezochte pagina’s door personen of bedrijven) wordt nooit uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden. We spannen ons in om met onze dienst zo accuraat mogelijke gegevens aan je te verstrekken, maar we staan er niet voor in dat deze gegevens te allen tijde juist of volledig zullen zijn. Handelingen die je op basis van de door ons verstrekte informatie verricht komen voor je eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige “(Intellectuele Eigendoms)rechten” die rusten op of voortvloeien uit de dienst en het merk Online Succes. Onder (Intellectuele Eigendoms)rechten wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan auteursrechten, merkrechten, (ongeregistreerde) modelrechten, octrooirechten, broncode(s), know-how, domeinnamen. Je erkent dat je met deze overeenkomst enkel in de gelegenheid wordt gesteld de dienst te gebruiken, en dat je geen aanspraak kan maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht alsjeblieft naar support@onlinesucces.nl en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.