Gebruiksovereenkomst

Versie 1.05 – laatst bijgewerkt op 7 maart 2018

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Salesly B.V. (Adres: Stationsplein 86, 2011 LM in Haarlem / KvK #: 60415835, handelend onder de naam Online Succes) jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing (zodra je deze hebt geaccepteerd).

Dienst

Met onze dienst krijg je meer inzicht welke (potentiële) klanten je website bezoeken en identificeer je snel nieuwe sales kansen. Online Succes ondersteunt eenvoudig het proces van anoniem bezoek naar naar sale. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je op onze website en in ons helpcentrum (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst).

Een deel van onze dienst is gratis, maar voor het volledige gebruik van onze dienst vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht om je toegang tot onze dienst te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Je kunt onze dienst gebruiken door je hier met naam en e-mailadres in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Wees voorzichtig op je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het ons weten via support@onlinesucces.nl.

Proefpakket

Je kunt altijd beginnen met een gratis proefpakket. Je krijgt hiermee 30 dagen kosteloos en onbeperkt toegang tot de business editie van de software. Wil na je proefperiode gebruik blijven maken van de dienst, dan maak je jouw pakketkeus kenbaar via de bestelknop op de prijzen pagina. Hierna nemen we contact met je op om je keus te bevestigen. Maak je jouw keus na de proefperiode niet kenbaar, dan wordt je pakket omgezet naar de Basic / altijd gratis variant. Je zit dus nergens aan vast.

We verzoeken je vriendelijk om niet meer dan één proefpakket per bedrijf aan te maken. Doe je dit wel, dan informeren wij je hierover. Als je jouw gebruik niet aanpast, heeft Online Succes het recht om je proefpakket te ontbinden.

Pakketkeus kenbaar maken

Als je na de proefperiode de volledige versie van onze software wilt blijven gebruiken, maak je jouw pakketkeus kenbaar via de bestelknop op de prijzen pagina. Hierna nemen we contact met je op om je keus te bevestigen en vervolgens het pakket te activeren. We activeren pakketten nadat de incassomachtiging getekend is ontvangen.

Uitschrijven / downgraden

Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst en je kunt ook altijd een goedkoper pakket afnemen. Stuur een e-mail naar support@onlinesucces.nl of maak een ticket aan via ons support portaal, en wij deactiveren of downgraden je account (met inachtneming van de mogelijke lopende contractstermijn). De voorwaarden van uitschrijving / downgrade vind je ook op onze Prijzen Pagina. Het komt er kort gezegd op neer dat we je verzoek tot uitschrijving / downgrade doorvoeren nadat je huidige abonnementstermijn is afgelopen. Het doorgeven van een uitschrijving / downgrade kan tot één dag voordat je huidige abonnementstermijn eindigt. Wanneer je niet (op tijd) opzegt, wordt je abonnement automatisch met dezelfde termijn verlengd.

Upgraden

Een upgrade kan je moment aanvragen via support@onlinesucces.nl. Hierna nemen we contact met je op om je keus te bevestigen en vervolgens de upgrade te activeren. Je ontvangt dan (meestal) een factuur naar rato; we verrekenen dan je laatste factuur met het nieuw gekozen abonnement.

Betaling

Onze “Prijzen Pagina” beschrijft helder wat het kost om onze dienst af te nemen. Je betaalt vooruit per kwartaal of per jaar (afhankelijk van je gekozen abonnementstermijn). De betaling van de pakketten verloopt via een factuur op basis van automatische incasso (Euro-incasso Algemeen).

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacy verklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met support@onlinesucces.nl, of benader ons via onze contactpagina.

Geheimhouding

De inzichten die Online Succes je geeft (zoals bezochte pagina’s door personen of bedrijven) wordt nooit uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Fair Use Policy

Er geldt een Fair Use Policy op de onbeperkte bedrijven herkenning van ons Premium pakket. Deze Fair Use Policy houdt in dat je maximaal 3.000 bedrijven per maand mag herkennen. Als je hier structureel overheen gaat, dan informeren wij je hierover. Als je jouw gebruik niet aanpast, heeft Online Succes het recht om je pakket te ontbinden. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de dienst.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden. We spannen ons in om met onze dienst zo accuraat mogelijke gegevens aan je te verstrekken, maar we staan er niet voor in dat deze gegevens te allen tijde juist of volledig zullen zijn. Handelingen die je op basis van de door ons verstrekte informatie verricht komen voor je eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige “(Intellectuele Eigendoms)rechten” die rusten op of voortvloeien uit de dienst en het merk Online Succes. Onder (Intellectuele Eigendoms)rechten wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan auteursrechten, merkrechten, (ongeregistreerde) modelrechten, octrooirechten, broncode(s), know-how, domeinnamen. Je erkent dat je met deze overeenkomst enkel in de gelegenheid wordt gesteld de dienst te gebruiken, en dat je geen aanspraak kan maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar support@onlinesucces.nl en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.