Creative Commons

De blogartikelen op Online Succes zijn gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie tenzij dit expliciet anders is vermeld.

De gebruiker mag

  • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • Remixen – afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding – De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Niet-commercieel – De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  • De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.