Netiquette

Op de Online Succes Blog vind je blogs en reactie van mensen die interesse hebben in B2B marketing en sales.
Hieronder vind je de nettiquette die je hierbij in acht dient te nemen.

1. Achter iedere gebruikersnaam schuilt een écht levend mens

Dus, behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Kritiek uiten en feedback geven mag, maar probeer iemands gevoelens niet te kwetsen. Vooral omdat geschreven woord anders overkomt dan gesproken woord. Als je de informatie bruikbaar vindt, uit je je dankbaarheid. Houd in gedachte hoe jij je zou voelen als iemand op een bepaalde manier reageert.

2. Gedraag je online zoals je offline doet

De grenzen zijn vager online. Het kopiëren van teksten en/of artikelen zonder bronvermelding gebeurt vaak, maar is in strijd met het auteursrecht. Pronken met andermans veren stelt niemand op prijs. Wees je bewust van de licentiewaaronder het werk van de Online Succes Blog wordt aangeboden.

3. Weet waar je bent

Als je in een nieuwe omgeving bent, kijkt je om je heen; je luistert waar de gesprekken over gaan zodat je een idee krijgt welke mensen er rondlopen en welke ‘taal’ ze spreken. Houd hier rekening mee in een discussie.

4. Laat ook andere mensen reageren

Iedereen heeft recht op zijn mening. Als je je mening te dominant neerzet, durven veel mensen niet meer hun eigen mening te geven. Geef je mening dus maar één keer en op een heldere manier. Respecteer dat er meerdere meningen kunnen zijn.

5. Respecteer de tijd van anderen

Wanneer je een reactie plaatst, gebruikt je de tijd van anderen. Dus, bedenk dat die tijd zinnig besteed wordt. Schrijf kort en helder en houd het onderwerp centraal. Het moet geen speurtocht worden. Kopieer ook geen complete teksten in je reactie.

6. Deel je expertkennis

Op de Online Succes Blog lezen mensen met veel kennis je vragen of reacties. En als een aantal personen intelligente antwoorden geeft, verhoogt dit de som van de gezamenlijke kennis. Bouw zelf ook mee aan een goede discussie over het onderwerp. Leg de nadruk op je argumenten.

7. Houd je aan het onderwerp

Je kunt op de Online Succes Blog op ieders artikel en bericht reageren. Houd het onderwerp altijd centraal. Aan discussies kan iedereen deelnemen en 1-op-1 gesprekken zijn hier vaak niet op hun plaats. Zet dat gesprek (zeker als het niet interessant is voor de andere bezoekers) voort per chat of mail.

8. Help mee om brandjes te blussen

Voor jezelf opkomen mag. Maar pesterijen, boze reacties en het gebruik van scheldwoorden, worden op de Online Succes Blog niet getolereerd en direct verwijderd. Zie eventueel onze Comments Policy voor meer informatie. Wil je het toch uitvechten? Doe dat dan per mail of chat. Merk je dat er binnen een artikel of onderwerp ruzie is? Licht dan ajb het team hierover in. Meestal kan deze heel effectief ingrijpen.

9. Vergeef mensen hun fouten

Niet iedereen heeft hetzelfde opleidingsniveau. Dus wanneer iemand een fout maakt – of het nu een spellingsfout is, een stomme vraag of een onnodig lang antwoord geeft – wees beleefd. Als het een kleine fout is, is het niet nodig om hier iets over te zeggen. Zelf goede manieren hebben, geeft je geen vrijbrief om anderen te corrigeren.

10. Personal Branding

Stel jezelf voor en maak gebruik van de mogelijkheden om in te loggen met je online identiteit wanneer je een reactie plaats, zodat je herkenbaar bent. Zeg meer dan “ja/nee” of “leuk/niet leuk”. Je wordt beoordeeld op de kwaliteit van wat je schrijft. Dus spelling en grammatica tellen. Lees je reactie nog even door, voordat je op de verzendknop drukt.

Dank voor het lezen!